Načítání obsahu...

Služby

Obchodní smlouvy

Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti závazkových vztahů, zejména:

  • konzultace k obsahu smluvních ujednání a zajištění závazků
  • přípravu a revizi smluvní dokumentace jak smluv typových (např. smlouva o dílo, kupní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení) tak smluv atypických (zákonem neupravených)
  • přípravu a revize rámcových smluv upravujících opakované plnění
  • přípravu a revize franchizingových  investičních a developerských smluv 
  • přípravu a revize obchodních podmínek včetně obchodních podmínek pro smlouvy uzavírané mezi podnikatelem a spotřebitelem (např. e-shopy)
  • vyjednávání smluvních podmínek s protistranou
  • vymáhání nároků ze smluv včetně poskytování právních stanovisek k jejich vymahatelnosti

Jak probíhá spolupráce?

1

První kontakt

Neváhejte nás kontaktovat se svým požadavkem - jsme připraveni zajistit jeho řešení. Krátkou úvodní konzultaci neúčtujeme.

2

Cena

Cena je stanovena s odkazem na předmět a náročnost právní služby - nejčastěji formou hodinové sazby, jejíž základní výše činí 1500,- Kč bez DPH.

3

Náš přístup

Stavíme na profesionálním úsudku a zkušenostech z dlouholeté praxe. Vždy hledáme jednoduchá a efektivní řešení.

Výstup spolupráce

Výsledek, za kterým si stojíme.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky, e-mailem přes skype nebo prostřednictvím těchto stránek.