Načítání obsahu...

Média a publikace

Skype nebo WhatsApp: stejné povinnosti jako pro telefonní operátory

Skype nebo WhatsApp: stejné povinnosti jako pro telefonní operátory

Pracovní skupina WP29 ve svém stanovisku (Opinion 01/2017 on the Proposed Regulation for the ePrivacy Regulation2002/58/EC) vyjádřila svůj kladný postoj ke zvolené formě nařízení místo směrnice EU. Tento postup také sjednotí úpravu osobních údajů s GDPR. Oblast působnosti by tedy měla být nakonec rozšířena také na tzv. nové komunikační služby „Over-the-Top" (OTT) typu Skype, WhatsApp aj. Jejich úprava by se měla přiblížit úpravě kritérií u telefonních operátorů. Jedná se zejména o oblasti úpravy důvěrnosti komunikace uživatelů, tedy zejména ochrany osobních údajů uživatelů. Zásada důvěrnosti komunikace se má přenést také do dalších online sfér, jako je přenos komunikace mezi stroji (M2M).

Jak uvádí Úřad pro ochranu osobních údajů, "pracovní skupina však zároveň vyjádřila znepokojení ohledně čtyř bodů. Sledování Wi-Fi, analýzu obsahu a metadat, tzv. tracking walls a standardní nastavení ochrany soukromí (privacy by default) u koncového zařízení a softwaru. 

Pokud tyto body zůstanou v textu nezměněny, mohly by snížit ochranu, kterou má zaručit GDPR. U sledování Wi-Fi vyzývá WP29 k větší podpoře technických norem mobilních zařízení, aby se mohlo automaticky zamezit sledování uživatelů, aniž by však byli nadměrně zatíženi požadavky na odmítnutí sledování (opt-out). 

Obsah a metadata by měla být zpracována se souhlasem všech koncových uživatelů (odesílatele i příjemce) a měla by mít stejnou ochranu. Podle WP29 jsou však v novém návrhu metadata definována příliš úzce. Praxe, kdy je odmítnut přístup k webu či službě, pokud uživatelé neodsouhlasí sledování (tzv. tracking walls) by měla být dle WP29 zakázána. Zástupci WP29 doporučují, aby konečná zařízení a software musela nabízet standartní nastavení ochrany soukromí, která by byla srozumitelná a snadná pro instalaci.  

Výbor Evropského parlamentu LIBE, pořádal k ePrivacy slyšení v polovině dubna, kterého se zúčastnili zástupci státní, soukromé i akademické sféry."

Odkaz na směrnici 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích.

Zdroje: GDPR, ePrivacy, Stanoviska WP29, Úřad pro ochranu osobních údajů


Zpracoval Jiří Klega, advokát

V případě dotazů nás prosím kontaktujte: jkp@advokatova.cz nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře
25.10.2017