Načítání obsahu...

Média a publikace

Co je je považováno za osobní údaj? Změní GDPR tento pojem?

Co je je považováno za osobní údaj?  Změní GDPR tento pojem?

Např. e-mail:  ne každý musí být osobním údajem. Nejedná se o osobní údaj v případě e-mailu, který neumožňuje danou osobu identifikovat, tedy jedná-li se např. o adresu jmeno.prijmeni@e-mail.cz - z něj žádné informace o osobě s daným jménem nevyčteme. E-mailová adresa jmeno.prijmeni@nazevspolecnosti_xxx.cz však naproti tomu osobním údajem je, jelikož na jejím základě můžeme určit, že se jedná o osobu spojenou s konkrétní společností (tato je prostřednictvím  veřejných rejstříků dohledatelná). 

Výše uvedené bude platit i podle nových zásad GDPR, jelikož nová definice osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 (GDPR) zní následovně: osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Shodně se stávající právní úpravou se GDPR nebude vztahovat na anonymní informace (informace, které s dotyčnou osobou vůbec nesouvisí), ani na osobní údaje anonymizované tak, že dotyčný subjekt není nebo již přestal být identifikovatelným (např. odebráním informací, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby).

Zásady ochrany se i nadále nevztahují na právnické osoby – tyto jsou chráněny podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (např. obchodní tajemství). I nadále se pak zásady ochrany budou vztahovat výlučně na žijící osoby.


Změnám, které GDPR přináší, se budeme věnovat v sérii krátkých informativních článků, které naleznete na našich stránkách www.advokatova.cz/media-publikace.


Petr Psotka, advokát

9.11.2017