Načítání obsahu...

Služby

Veřejné zakázky

  • příprava veřejné zakázky - příprava zadávací dokumentace, finalizace a kompletace zadávací dokumentace, oznámení a uveřejnění veřejné zakázky
  • administrace v průběhem lhůty pro podání nabídek -  organizační zabezpečení přijímání nabídek, zpracování potvrzení o přijetí nabídek vč. seznamu doručených a přijatých nabídek, příprava formulářů pro jmenování hodnotící komise, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu zasedání hodnotící komise, vypracování a zajištění jmenovacích dekretů a čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů hodnotící komise atd.
  • administrace spojená s hodnocením nabídek - organizační zajištění zasedání komise, organizační řízení komise v průběhu jednotlivých zasedání, organizační zajištění otevírání obálek s nabídkami, sepsání protokolů o všech jednáních hodnotící komise, sepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami včetně všech náležitostí a příloh, rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění kvalifikačních kritérií, rozbor nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek, organizační zajištění průběhu posuzování nabídek atd.
  • administrace spojená s ukončením zadávacího řízení - vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky, oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky vítěznému účastníkovi, oznámení o vyloučení účastníka, zpracování a zajištění zveřejnění formuláře výsledku zadávacího řízení v Informačním systému veřejných zakázek (ISVZUS) v Úředním věstníku EU, zveřejnění výsledku podle požadavků Pravidel programu , zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení atd.
  • audity veřejných zakázek -  komplexní kontrola dokumentace veřejné zakázky
  • výběrová řízení v rámci čerpání dotací z fondů EU - komplexní administrace

Jak probíhá spolupráce?

1

První kontakt

Neváhejte nás kontaktovat se svým požadavkem - jsme připraveni zajistit jeho řešení. Krátkou úvodní konzultaci neúčtujeme.

2

Cena

Cena je stanovena s odkazem na předmět a náročnost právní služby - nejčastěji formou hodinové sazby, jejíž základní výše činí 1500,- Kč bez DPH.

3

Náš přístup

Stavíme na profesionálním úsudku a zkušenostech z dlouholeté praxe. Vždy hledáme jednoduchá a efektivní řešení.

Výstup spolupráce

Výsledek, za kterým si stojíme.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky, e-mailem přes skype nebo prostřednictvím těchto stránek.