OSTRAVA | PRAHA | RYCHVALD

O kanceláři | About office

Náš tým právníků poskytuje právní služby v oblasti korporátního, občanského, správního a trestního práva. Specializujeme se na smluvní vztahy, soudní spory, fúze a akvizice společností, právo nemovitostí, veřejné zakázky, pracovní právo, ochranné známky a patenty, veřejné zakázky, daňové právo a insolvenční právo. České i zahraniční klientele nabízíme pomocnou ruku k úspěšnému řešení - komplexní právní servis s osobní přístupem.

______________________________________________

Our team of lawyers provides legal services within the scope of commercial, civil, administrative and criminal law. We specialize in contractual relations, lawsuits, mergers and acquisitions of companies, real estate law, public orders, labour law, trademarks, tax law, patent law and insolvency law. We offer helping hand to the Czech and foreign clientele to successful solution - complex legal service with personal approach.

Více...

Právní novinky (březen - květen) | Legal news (March - May) english version

Ambiciózní novela zákoníku práce

Práce z domu s příplatkem na topení či elektřinu • Navýšení příplatku při přesčasech na 15% • Pokuta při chybném výpočtu mezd až milion korun • Vrcholoví řídící zaměstnanci s autonomním rozvrhováním pracovní doby • Změny v úpravě dovolené

celý článek

Také účast na teambuildingu je práce

Nejvyšší soud opakovaně řešil odpovědnost za úraz při sportovních aktivitách během teambuildingové akce ve vztahu pojistnému plnění.

celý článek

Co přináší novelizace BOZP

Došlo k promítnutí výsledků kontrol inspekce práce do novely zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, když novelou dochází k zpřesnění práv a povinností účastníků vztahů při zajišťování BOZP.

celý článek

Postup ambasád udělování víz porušuje zásady spravního práva

Právní úprava vízové agendy nejenže nereflektuje aktuální mezinárodní úpravu a běžnou praxi, ale samovolné určování pravidel ze strany českých velvyslanectví popírá zásady správního práva.

celý článek

Příprava krácení daně opět trestná

Od 1.7.2016 bude příprava krácení daně opět trestná. Až deset let vězení bude hrozit tomu, kdo se úmyslně chystá zaplatit státu na daních méně, než by měl.

celý článek

Prokazování původu majetku

Nástroj státu pro posílení pro identifikaci a zdanění nepřiznaných (zatajených) příjmů prošel druhým čtením v poslanecké sněmovně. Na koho se vztahuje?

celý článek

Založení s.r.o. skutečně za €100?

Založení s.r.o. vás s účinností od 7.6. přijde výrazně levněji. Podle Evropské unie měly být pořizovací náklady sníženy max. na 100 EUR. Jaká je skutečnost?

celý článek

Plánujete dovolenou? Dle nové směrnice bez stresu!

Nová směrnice EU o cestovních službách přinese zvýšení informovanosti spotřebitelů a standardů cestování, kdy nově dopadá i na spotřebitele vyznávající individuálnější formy cestování.

celý článek

Novinky z kanceláře

novinka

Kolega Jiří Klega, advokát převzal dne 2.2.2016 v Brně prestižní ocenění Právník roku v kategorii "PRO BONO"

novinka

Naše kancelář se umístila na 1. místě v závodech sjezdového lyžování pořádaných Českou advokátní komorou dne 6.3.2016 v areálu SkiPark Gruň

novinka

Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci "PRÁVNÍK DO KAPSY". Dostupné od 1.4.2016.

zobrazit vše